2016 25.01. - 08.03. Ivo Roškanin technik, supervize Provedli jsme kontrolu a servis všech studní. U deseti studní byly poškozené nožní pumpy nahrazeny ručními čerpadly India, které jsou odolnější a mají dostupné díly. Servisem prošel také náš sklápěč Praga V3S, centrála a ponorné čerpadlo. Úspěšně proběhla jednání s partnery z Caritas Port-de-Paix, milánské charity, francouzské Action contre la faim a americké Food for the poor. Do Baie-de-Henne, kde plánujeme výstavbu základny, jsme z Port-au-Prince přepravili druhý kontener s materiálem, díly a vybavením. 
25.01. - 08.03. Alojz Steigauf technik, fr. jazyk
25.01. - 08.03. Josef Kostka automechanik
25.01. - 08.03. Jan Komínek technik, logistik

2014 12.07. - 14.10. Jan Kyselý logistik Během mise byly uvedeny do provozu tři nové studny. Práce byly velmi koplikovány poruchami techniky, dlouhodobým zablokováním vrtacího kladiva a problémy se zhoršujícím se stavem osobního auta, které je v současné době nepojízdné. S měsíčním zpožděním odletěl z Haiti velitel mise Jan Kyselý, který pracoval na vyclení našeho kontejneru z přístavu v Port-au-Prince. Kontejner je v současné době stále blokován v přístavu. Velká část studní potřebuje servis v důsledku každodenního využívání. Vnímáme také velikou poptávku po nových studních, především od provozovatelů škol a zdravotních středisek.
19.05. - 05.09. Václav Papež  vrtař
19.05. - 05.09. Marek Domes automechanik
19.05. - 24.07. Jan Komínek logistik

2013 10.09. - 3.12. Jan Komínek logistik Byly provedeny dva úspěšné vrty. Jedna studna byla uvedena do provozu a druhá připravena pro osazení elektrickým čerpadlem. Misi z rodinných důvodů předčasně opustil náš vrtař Patrik Kutaj, za kterého se nám nepodařilo zajistit náhradu. V misi jsme se rozhodli pokračovat. Proběhla rozsáhlá revizní činnost, servis strojů. Velké úsilí bylo věnováno průzkumu nových lokalit a jednání o financování dalších prací s organizacemi a vládními úřady na Haiti. Mise se zúčastnila Kristýna Lungová, zpočátku jako pracovnice Katedry rozvojových studií UP Olomouc, poslední měsíc mise jako člen našeho týmu. Měsíc byl na Haiti manažer projektu Ivo Roškanin. 
10.09. - 13.10. Patrik Kutaj vrtař
10.09. - 02.12. Miroslav Farkas automechanik
10.09. - 13.12. Kristýna Lungová tlumočnice, kvalita vody, mapy
12.11. - 13.12. Ivo Roškanin supervize, nové lokality

2013 09.02. - 06.04. Anton Peciar  logistik Celkově se našim lidem podařilo zprovoznit šest nových studní, díky nimž jsme mohli uzavřít projekt hrazený stabilizační misí OSN na Haiti - Minustah. Osazeny byly čtyři nové vrty a dva připravené během předchozích mise. Byly také opraveny dvě opuštěné a dlouhodobě nefunkční studny. Proběhla časově náročná kontrola a servis všech našich studní. Během dubna vrtaři řešili potíže s hydromotorem, kvůli kterým více než týden nemohli vrtat.
30.03. - 04.05. Jan Komínek  logistik 
09.02. - 04.05. Patrik Kutaj  vrtař 
09.02. - 04.05. Miroslav Farkas  automechanik 
09.02 - 23.03. Marián Hrabec  automechanik 

2012 01.10. - 16.12. Jan Komínek logistik Tým uskutečnil 17 vrtů, z toho sedm úspěšných. Do provozu bylo uvedeno pět studníDva další úspěšné vrty byly z časových důvodů pouze zapaženy a zakonzervovány. Provedli jsme také náš zatím nejhlubší vrt - 106 metrů. Kromě běžného servisu proběhla výměna motoru skříňové pragovky. Na začátku listopadu zůstalo v zemi zablokované vrtací kladivo, které se podařilo vyprostit až po týdnu náročné práce. Náklady na naftu, cement, PVC trubky a pumpy byly na této misi hrazeny stabilizační misí OSN Minustah.
01.10. - 16.12. Jan Dvořáček tlumočník
01.10. - 16.12. Bohumil Šumpela vrtař
01.10. - 16.12. Filip Hlásný automechanik

2012 01.02. - 16.02. Václav Vacek supervize První dva týdny byl na Haiti manažer projektu Václav Vacek. V polovině mise vystřidal Romana Musila Anton Peciar ze Slovenska, roli vrtmistra po Vlastimilu Petrůjovi převzal Marián Hrabec. Celkově se podařilo během tří měsíců uskutečnit osm úspěšných vrtů. Do provozu bylo uvedeno šest nových studníDalší dvě cizí a dlouhodobě nefunkční studny byly opraveny. Během mise bylo nutné opravit prasklé pérování u Santany. Podařilo se navázat kontakt s italskou misií v Mare Rouge, které jsme vybudovali studnu. Italové nám poskytli bezplatný dovoz materiálu z Evropy na Haiti. Náklady na dva vrtaře po dobu tří měsíců hradila Vysoká škola zdravotnické a sociální práce sv. Alžběty ze Slovenska.
01.02. - 15.03. Roman Musil tlumočník
01.02. - 15.03. Vlastimil Petrůj vrtař
01.02. - 30.04. Marián Hrabec automechanik, vrtař
02.03- 30.04. Anton Peciar logistik

2011 04.02. - 31.03. Vlastimil Petrůj logistik, vrtař Na začátku ledna vyrazil na Haiti Filip Hlásný, jehož úkolem bylo dokončit proclení techniky v Port-au-Prince. To se podařilo 1. února (celkově po půl roce náročného vyjednávání). Za další dva dny odletěli z ČR naši vrtaři, kteří na Haiti pracovali dva měsíce. Uvedli jsme do provozu šest studní s pitnou vodou. Jeden další vrt je připraven na budoucí osazení elektrickým čerpadlem. Během března naši misi navštívil také štáb České televize, který o Haiti a o vrtání studní natočil dokumentární film s názvem "Haiti bez naděje?".
04.02. - 31.03. Alexandre Lemonfaa tlumočník
10.01. - 31.03. Filip Hlásný automechanik

2010 29.09. - 09.11. Jiří Kučera logistik V polovině roku odesíláme na Haiti stroje a vybavení pro vrtání studní. Od srpna kontejnery s naší technikou (Praga V3S sklopka, kompresor, vrtná souprava) čekaly na proclení v přístavu Port-au-Prince. Žádali jsme úřady o výjimku z proclení a jejího dosažení bylo spojeno s obrovskými překážkami ze strany haitských úřadů. Na konci září přiletěl na Haiti Jiří Kučera, od konce října byla na ostrově kompletní vrtařská mise. Vydání techniky se však zajistit nepodařilo. Naši lidé zažili velmi nebezpečné chvíle - na Haiti vypukla epidemie cholery, vrtaři zažili také silné občanské nepokoje v Port-au-Prince spojené s prezidentskou volbou. Na cestě domů uvízli v USA ve sněhové vánici a do ČR dorazili s týdenním zpožděním až na Štědrý večer.
20.10. - 19.12. Pavel Koutný vrtař
20.10. - 19.12. Jindřich Stehlík technik
20.10. - 19.12. Vlastimil Petrůj vrtař

2010 18.01. - 09.04. Filip Hlásný automechanik V polovině ledna 2010 odletěl z České republiky na Haiti náš technik Filip Hlásný. Jeho úkolem bylo provést opravy Pragy V3S a zajistit technickou pomoc v české misii v Baie-de-Henne. Shodou okolností Filip odletěl na Haiti šest dní po katastrofickém zemětřesení, které si 12. ledna 2010 vyžádalo na 200 tisíc mrtvých a hlavní město Port-au-Prince zanechalo v troskách.

2009 15.06. - 21.07. Filip Hlásný automechanik První mise na Haiti. Cílem bylo předat P. Romanu Musilovi (který je tou dobou na Haiti již několik let) nákladní automobil Praga V3S skříň a zaběhnout jeho provoz v misii Baie-de-Henne. Pragovka byla s předstihem odeslána na Haiti námořní přepravou. Ve vlastní režii se výpravy zúčastnil kameraman Martin Strouhal.
15.06. - 30. 6. Martin Strouhal kameraman