Pokračování 1. dílu článku o naší základně na Haiti.

Jak bude areál vypadat a jak bude stavba probíhat?

Výstavba je plánována v navazujících etapách. Hlavním důvodem je co nejrychlejší dosažení provozního stavu nejnutnějšího zázemí, dále organizační optimalizace výstavby a investiční hledisko. Z pohledu financí nejde jen o to, že předpokládáme pomalé investování postupně získávaných prostředků. Důležité je také snížení rizika v případě náhlých finančních problémů.

02 vykresV divočině člověk může mít srub, nebo hrad. My začínáme „srubem“, ale postaveným tak, aby se k němu daly postupně a logicky přistavět také „další místnosti“.

po dokončení první fáze výstavby by měla základna zásadně změnit naši situaci. Poskytne prostor pro bezpečné uskladnění techniky a jednoduché ubytování malého počtu pracovníků. I to ovšem obnáší vybudování alespoň jedné budovy, vlastní vodárny, zdroje energie, vyřešení likvidace odpadu a především dokončení ochranné zdi na hranici pozemku.

Pro podobné stavební záměry je na Haiti možné pouze tzv. off grid řešení. Tedy soběstačný komplex bez napojení na jakékoliv sítě, které zde ani v náznaku nejsou. Ve vesnici je velký problém dokonce i s bezdrátovým připojením k internetu přes jinak velmi rozšířený mobilní signál. Prakticky je potíž poslat do Evropy e-mail, nebo fotku. Základna tedy musí mít nezávislé zdroje energie a vody, dlouhodobé zásoby paliv a dalších důležitých kapalin. Ze stavebního hlediska musí být brán zřetel na riziko povodní, hurikánů i seismických otřesů

Základní fáze výstavby zahrnují:01 schema zakladny

  • vyčištění parcely, stavbu ochranné zdi,
  • zajištění zdroje vody (vodovod) a energie,
  • stavbu skladu a garáže s dílnou,
  • stavbu ubytovacích prostor vč. hygienického zařízení.

Pokračovací fáze výstavby zahrnují:
  • postupnou dostavbu a zařízení dalších budov (kancelář, rozšíření ubytování),
  • zvýšení kapacity zdrojů el. energie, stavbu velkokapacitních zásobníků na dešťovou vodu,
  • technologické dovybavení dílny (nářadí, zařízení, díly, materiál),
  • řešení zpracování a recyklace odpadů (olejová jímka, kompostování),
  • vybudování zázemí pro realizaci nových projektů, např. pěstírny sazenic, nebo technické školy,
  • postupné zprovoznění dalších funkcí (monitoring kvality vody, hydrogeologický průzkum, spuštění dobrovolnického programu, umožnění studentských stáží atd.)

Co je už hotové a co nás aktuálně čeká?


Již v roce 2017 jsme získali předběžný souhlas s využitím parcely, kterou jsme zaměřili a začali s jejím čištěním od kaktusů a buše. Na pozemku se nacházejí desítky tun kamení různé velikosti. Tento materiál je postupně tříděn do frakcí, které využíváme pro stavební práce. Všechny tyto práce provádějí místní lidé. Přímo na parcele je také rozbíjen kámen na štěrk.

09 prace na pozemkuV roce 2018 byla zahájena stavba přední části ochranné zdi a brány. Vyzkoušeli jsme si řízení téměř 30 pracovníků včetně koordinace desetičlenné zednické party, vazačů armatury, míchačů betonu a dalších profesí. Provedli jsme testy výroby cihel a jejich odolnosti. Testovali jsme také výrobu ocelových nosníků a věnovali hodně času ověření dostupnosti stavebních materiálů a jejich kvality.

Na parcelu jsme umístili druhý dvacetistopý lodní kontejner (první slouží od r. 2016 jako dílna v provizorním zázemí na faře), který funguje jako stavební buňka.

V roce 2019 jsme provedli na pozemku několik průzkumných 03 kontejnervrtů z cílem najít zdroj vody. Bohužel, ve všech sondách byla voda slaná. Budeme ji muset přivést potrubím.

Pokud se zlepší bezpečnostní situace, v r. 2020 se pokusíme dokončit stavbu ochranné zdi, vodovodu a alespoň jedné budovy pro zastřešení našich strojů. Po dlouhých jednáních se všemi zúčastněnými stranami je také připravena k podpisu smlouva o využití pozemku základny.

Je to všechno vlastně reálné?

Současné zhoršení bezpečnosti na Haiti nám značně ztěžuje práci. Na druhou stranu na Haiti působíme již téměř deset let a několik krizí už máme za sebou. Mise Praga-Haiti se neopírá o závratné finanční zdroje, ale o přesvědčení, že má smysl pokračovat.

Naše činnost na Haiti stojí na jednoduché filozofii: „Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou ji muset opustit.“

Zároveň chceme zanechat ve světě česko-slovenskou stopu. Celý svět je dnes propojený a cokoliv se děje na jeho druhém konci, může mít vliv na to, co se stane u nás. Chceme přispět k pozitivní změně. Vybrali jsme si pro to jedno konkrétní místo a specifické zaměření. Tak jako někdo jiný se zase angažuje někde jinde. A rádi bychom přitom prezentovali to, v čem náš národ vyniká.

Pokud tohle všechno dává smysl, pak jsou naše cíle náročné, ale reálné.
12 pano zakladna
06 porada 07 stavba zdi
04 stavba 10 rozbijec kameni
08 Praga V3S 05 vjezd do arealu 

aut: Ivo Roškanin