V květnu letošního roku jsme provedli na pozemku základny Praga-Haiti v Baie-de-Henne tři průzkumné vrty. Přestože parcela je přímo na pobřeží, byla určitá šance na přítomnost sladké vody. Pouhých 700 m od nás jsou dvě vydatné studny s pitnou vodou, které jsme vyvrtali pro místní základní školu. Využívají sladkou vodu z vápencových puklin, které odvádí srážky z hřebenů nad vesnicí.

Bohužel, voda ve všech sondách je slaná. Přitom zdroj vodovod1vody je klíčový pro pokračování v práci na stavbě základny a především pro její provoz.

Během zednických prací při stavbě ochranné zdi na parcele v roce 2018 jsme vodu dopravovali autem. Na korbě pick-upu byl přikurtován silnostěnný plastový tank o objemu 1000 litrů. S tím bylo třeba dojet k nejbližší studni s dostatečnou vydatností a především s možností přístupu do šachty. Ideální pro to jsou kopané studny, které jsme rekonstruovali v r. 2017 a které mají kromě klasické pumpy se sacími trubkami také revizní poklop umožňující vstup do studny. Součástí této výjezdové jednotky byla samozřejmě elektrocentrála, hadice a ponorné čerpadlo s dostačeným výkonem. Obsluhu tvořila dvoučlenná posádka, která se musela na parcelu otočit dvakrát, nebo třikrát za den. Po každém příjezdu na parcelu bylo třeba opět nastartovat centrálu a dovezenou vodu přečerpat hadicí do ocelového tanku. Sami jsme si tedy na vlastní kůži vyzkoušeli náročnost dálkového zásobování vodou bez stálého zdroje.

vodovod2aV současné době máme připravený projekt vodovodu, který propojí 800 m vzdálený vrt a vodárenskou věž, umístěnou na parcele. Z bezpečnostních i provozních důvodů musí být energetická jednotka umístěna v areálu základny. Vodovodní PE hadici o síle 5/4“ bude tedy doprovázet kabel pro napájení čerpadla umístěného ve vrtu. Území mezi parcelou a vrtem tvoří soukromé (většinou zatím nezastavěné) pozemky, jejichž povrchem je prakticky čistá skála porostlá kaktusy a trním. Umístit v takové délce rozvod pod zem je nemožné. Místní skálu už jsme zkoušeli rozbít při kopání základů na parcele. Celý rozvod proto bude po zaizolování tubexem chráněn nízkou kamenobetonovou zídkou s revizními šachtami po cca sto metrech.

Z vodárenské věže povede gravitační rozvod do jednotlivých odběrných míst na parcele. Zároveň umístíme veřejné odběrné místo na vnější stranu ochranné zdi. Bude sloužit jako zdroj pitné vody pro místní obyvatele, včetně našich sousedů, přes jejichž pozemky povede vodovod. V přízemí vodárny bude elektrocentrála pro pohon čerpadla a sklad paliva.

Později bude vodárna doplněna alternativním solárním napájením s bateriovým setem. Provoz bude levnější a méně náročný na údržbu. Zároveň tím otestujeme možné řešení pro solární elektrifikaci našich veřejných studní v nejvytíženějších lokalitách.

vodovod3  vodovod4