Do startu podzimní vrtařské mise zbývalo méně než šedesát minut. Těsně před odjezdem našeho týmu z České republiky jsem stihl položit pár otázek první ženě - slečně - která se v rámci našich vrtařských misí na Haiti vydává. O tom, proč se rozhodla na Haiti letět a také, co bude hlavní náplní její práce, se můžete dočíst v tomto exkluzivním rozhovoru:

Kristýno, mohla by ses příznivcům projektu Praga-Haiti blíže představit?
 
Kristyna LungovaJmenuji se Kristýna Lungová, je mi 23let a pocházím z vesnice Milotice u Kyjova. Neumím se moc nudit, mám tedy hodně zájmů a koníčků: dělám volnočasové aktivity pro děti, mám ráda hudbu - vedu místní scholu a působím jako varhanice. Díky tomu, že žiji na Slovácku, tak často chodím v kroji a mám ráda folklór a vše spojené s ním :) Také ráda cestuji a poznávám cizí kultury.

Pátým rokem studuji Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od prvního ročníku jsem se také stala dobrovolníkem na Arcidiecézní charitě v Olomouci v sekci Adopce na dálku na Haiti. Právě díky této dobrovolné činnosti jsem se blíže dostala k problematice Haiti, jako nejchudšího státu západní polokoule. Téma Haiti jsem si vybrala i pro svou bakalářskou práci. Během získávání dat jsem se stýkala s jednotlivými českými organizacemi, které na Haiti působily, či ještě působí. Poprvé jsem se také osobně setkala s vrtaři z projektu Praga-Haiti, kteří mi později dali příležitost jet s nimi na Haiti jako dobrovolník.

Co Tě na Haiti konkrétně čeká za práci?

Na Haiti mě čekají takové tři hlavní úkoly. Vše vyplývá z toho, že jsem si téma vody na Haiti vybrala pro svoji diplomovou práci. Konkrétně bych chtěla provést chemický a také biologický rozbor vody ze studní, které Češi na Haiti staví; tedy alespoň do té míry, do které mi to podmínky dovolí. Z chemického rozboru se mi na místě podaří zjistit pH, obsah solí a také množství amoniaku. Ostatní složky chemického rozboru budou zjištěny zpětně ze vzorků, které z Haiti přivezu. Vzhledem k tomu, že biologický rozbor je v terénu náročný a dokáží ho provádět jen mikrobiologové (kterým já nejsem:-) v laboratořích, tak mně se na Haiti snad podaří z relativně jednoduchých testů určit, zda ve vodě jsou přítomné koliformní bakterie, bakterie E.coli nebo enterokoky. Tyto bakterie mohou velmi vážně ohrožovat lidské zdraví. V případě, že testy na bakterie budou pozitivní, budu se snažit najít řešení a zlepšení kvality vody.
 
A kromě rozborů vody?
 
Na Haiti budu mít hned několik dalších úkolů. Jedním z nich je mapování celé oblasti severozápadního regionu Haiti. Detailní mapy tohoto regionu prakticky neexistují. Na běžně dostupných mapách jsou pouze velká města a to většinou v podobě bodu s názvem. Já budu mapy vypracovávat na Openstreet mapách, které umožňují zdarma aktualizovat data.

Pro koho konkrétně budou mapy užitečné?
 
Již od června zpracovávám satelitní snímky a podle nich zakresluji domy a silnice. Na místě v terénu pak zaznamenám, kde jsou školy, nemocnice, obchody a další užitečné budovy. Tyto mapy využijí nejen naši vrtaři, ale také další organizace, které na Haiti pracují. Data totiž budou zdarma přístupná všem. Velké využití pak tyto mapy mají při humanitárních akcích, neboť humanitární organizace již mají informace o tom, kolik lidí v oblasti vůbec žije, ale hlavně o tom, kde může být poskytnuta pomoc atd. Na Haiti bych také ještě chtěla ostatní organizace motivovat k mapování a ke sdílení svých dat, aby mapy byly co nejkonkrétnější.

A ten třetí úkol?

Třetím úkolem pak bude provést výzkum pro svou diplomovou práci, ale také pro samotnou organizaci Praga-Haiti. Hlavní výzkumnou otázkou bude: Jak výstavba jedné studny změnila život ve vesnici? Budu se snažit zjistit jaký vliv studna může mít na zdraví, vzdělání, či hospodářskou činnost. Budu tedy mluvit s místními, pracovat s dětmi snad se mi podaří udělat i nějakou diskusní skupinku.
 
A kromě těchto větších úkolů budu pomáhat se vším, co bude potřeba pro dobrou práci našich vrtařů a také pro rozvoj kontaktů našeho projektu s úřady a dalšími organizacemi, které na Haiti pracují. Budu tlumočit při jednání, fotit, psát reporty a dělat vše, co bude potřeba :).

Na co se na Haiti těšíš, co bylo Tvojí motivací se na Haiti vydat?
 
Těším se, že tam poznám jinou mentalitu, úplně jiný životní styl. Je to pro mě první rozvojová země, do kterého pojedu, takže věřím, že získám cenné zkušenosti. A možná si po této zkušenosti každý člověk také lépe uvědomí, co je v životě důležité a co důležité není. V neposlední řadě je to také určité finální směřování mého studia.
 
Na Haiti jedeš v týmu, kde jsou kromě Tebe ještě tři muži, také je to historicky poprvé, co je součástí vrtařské mise žena. Jak vnímáš toto?
 
Tak já doufám, že tím, že jsem tam jediná holka, tak si mě budou spíše rozmazlovat:-). Ale vážně - myslím, že jako v každé jiné skupině lidí bude potřeba dobrá komunikace a snaha najít společnou cestu. Výhodou je, že kolegové na Haiti ve stejném složení byli už na jaře, takže dobře ví, do čeho jedou a spíše doufám, že budou takoví moji průvodci a budou mi pomáhat.
 
A máš z něčeho obavu nebo respekt?
 
Tak trochu se bojím, že během mise bude všechno jinak, než jsem si naplánovala a že budu muset třeba v rámci výzkumu dost improvizovat. Ale jinak věci, které se týkají pohodlí, jídla, nebo jiné mentality, tak na ty jsem více méně připravená – tuším, do čeho jedu a vím, že to tam nebude stejné jako doma:-).
 
Vojtěch Jurásek