Praha/ Port-au-Prince - Po šesti týdnech na Haiti se do tuzemska vrátili pracovníci rozvojového projektu Praga-Haiti. Co se jim na misi podařilo? Zejména zkontrolovat v minulosti zbudované studny a u těch, které se ukázaly jako nefunkční či jinak problematické, provést servis. Dále zaměřit a připravit pozemek pro výstavbu trvalé základny ve vesnici Baie de Henne. A v neposlední řadě také uskutečnit řadu projektů drobné pomoci, například výsadbu stromů či projekci filmů pro děti v letním kině.


Pracovníci projektu Praga Haiti při opravě studny Marie Goretti v areálu školy v Baie de Henne„Studny jsou na Haiti vystaveny obrovské zátěži. Pro vodu k nim denně dochází stovky lidí, většinou ženy nebo děti, a proto je nutné u většiny z nich nejméně jednou ročně provést nezbytný servis,“ vysvětlil Ivo Roškanin, manažer projektu Praga-Haiti, který se na Haiti letos vypravil již po třetí jako technik a supervizor odvedené práce. Pod jeho vedením provedl tým kontrolu více než třiceti zdrojů pitné vody. Některé z nich nebyly v provozu již měsíce, většinou od října, kdy Haiti zasáhl hurikán Matthew. „Hurikán tu napáchal obrovské škody. Znečistil vodu. Nebo studny úplně zdemoloval. Jsem ráda, že tu teď zase máme pitnou vodu,“ řekla pracovníkům Praga-Haiti při opravě studny Marie Goretti v areálu katolické školy ve vesnici Baie de Henne patnáctiletá Janette. Tamější studna byla opravena jako jedna z prvních. „Místní lidé nás žádali, abychom této studni dali prioritu. Marie Goretti tradičně slouží asi třem stovkám místních dětí, školní kuchyni a obyvatelům v okolí školy. Když přestala fungovat, provoz školy se zkomplikoval, děti musely chodit pro vodu několik kilometrů daleko. Navíc voda nebyla kvalitní, často je z ní bolelo břicho,“ popsal Ivo Roškanin.
 
Avšak zprovoznění jednotlivých zdrojů pitné vody nebylo jediným úkolem letošní mise. Pracovníci Praga-Haiti dojednali také pozemek pro vybudování trvalé základny ve vesnici Baie de Henne. Pozemek zaměřili a připravili projekt, za nějž je zodpovědný architekt Petr Vacek: „Počítáme s vybudováním ubytování, kanceláře, hygienického zázemí, jídelny, kuchyně a prostorné servisní dílny. Přidružena bude i garáž. Ve spolupráci s místními pak plánujeme také vystavění technického učiliště, kde lidé dostanou příležitost učit se základním řemeslným dovednostem.“ Pracovníci projektu takto chtějí zlepšit kvalitu života v jednom z nejchudších regionů Haiti. Také proto v oblasti uskutečňují projekty drobné pomoci. Například v několika lokalitách departmentu Nord Quest vysadili stromy, po dobu mise zaměstnávají místní či realizují projekce letního kina pro děti.

Složení letošní mise:
Ivo Roškanin - technik a supervizor odvedené práce, Petr Vacek - technik a architekt, Pavel Hlásný - technik a specialista na automobily Praga V3S, které čeští studnaři na Haiti využívají, Pavel Langr - automechanik a zámečník. Tým doprovázel i překladatel do francouzského jazyka, logistik, technik a několikanásobný účastník misí na Haiti Anton Peciar ze Slovenska.