Petit Goave, Haiti, září 2010 - Tři roky znásilňoval pěstoun patnáctiletou nevlastní dceru a v posledních měsících ji několikrát i krutě zbil. Nyní dívku čeká cesta z kruhu násilí a ponižování. Na její případ upozornila skupina lidí sdružená v jednou z výborů v městečku Petit Goave a žena se dostala do péče nevládních organizací.
Podobných „komunitních komitétů“ vzniklo v oblasti hned několik. Jejich cílem je zprostředkovat kontakt mezi nevládním organizacemi, úřady a nejohroženějšími skupinami obyvatel v jejich okolí. Vznik těchto komisí i celého referenčního systému zaštiťuje Člověk v tísni, jež v Petit Goave vede koordinační skupinu nevládních organizací, působících v oblasti ochrany dítěte. Sirotci, sexuálně zneužívané nezletilé dívky nebo lidé z různými druhy postižení by tak měli mít nyní v regionu lepší přístup k pomoci.

Celý článek: http://www.pressweb.cz/rss/65667-lide-na-haiti-se-uci-pomahat-sami-sobe.