Po skončení letošní vrtařské mise se počet našich studní zastavil na symbolickém čísle 33. Zároveň vyvstalo několik důležitých otázek týkajících se dalšího směřování projektu Praga-Haiti, které bude záviset na možnostech jeho financování.

V současnosti stojí projekt Praga-Haiti na jedné z důležitých křižovatek svého rozvoje. Skutečnost je taková, že během letošní mise jsme na Haiti museli více opravovat problematické stroje, než vrtat nové studny. Po letech náročných prací bohužel dochází k vážnému opotřebení strojů a poruchám, které již nejsme schopni optimálně řešit během klasického fungování mise. Důvodem opotřebení techniky jsou z velké části extrémní podmínky, v nichž naši rozvojovou práci realizujeme – jak můžete vidět například na tomto videu, které zachycuje cestování naší Pragovky a Santany po cestách haitského severozápadu.
 
Současný stav souvisí s naším rozpočtem, který je omezený a nutí nás k neúměrnému prodlužování životnosti některých částí techniky, k hledání v danou chvíli šetrných řešení, která se nakonec prodraží.
 
Stojí před námi několik zásadních rozhodnutí. Aktuálně přehodnocujeme nastavení naší práce na Haiti i v České republice. Jednou z možných variant je například utlumení vrtání nových studní a soustředění se na servis a údržbu studní stávajících.
 
Další financování projektu Praga-Haiti
 
Rádi bychom i nadále pokračovali na Haiti v současném rozsahu a budovali studny s pitnou vodou pro lidi, kterým se jí zoufale nedostává. Potřebujeme pro to získat potřebné množství peněz, které budou tvořit i určitou pojistku při fungování mise, během níž velmi lehce dojde k nutnosti investovat značnou sumu do opravení některého z našich strojů. Čeká nás také nutná investice do nového osobního terénního auta, musíme zajistit nový agregát pro vrtací soupravu a vybudovat alespoň jednoduchou vlastní základnu.
 
Celkově potřebujeme získat optimálně sumu cca 3,5 milionu Kč. Abychom mohli alespoň základně působit na Haiti, je nutné získat necelé 2 miliony korun. Tyto peníze chceme získat zejména ze strany sponzorů, a to jak v Česku, tak i ze zahraničních nadací a ambasád západních zemí, které se na Haiti dlouhodobě angažují. V současné chvíli probíhá první kolo tohoto oslovování.
 
Pokud máte možnost darovat vlastní finanční prostředky, máte zajímavé kontakty, nebo tipy, budeme vděční za jakoukoliv pomoc! Informace o možnostech přispění naleznete na našich webových stránkách. Bližší informace o plánovaných výdajích a problematice financování zveřejníme v nejbližších týdnech na našich webových stránkách.
 
Děkujeme za vaši přízeň a podporu!
Realizační tým projektu Praga-Haiti