Letošní mise se uskutečnila od 19. května do 5. září 2014. Přečtěte si zprávu, kde popisujeme průběh prací, hlavní problémy, nové zkušenosti a výsledky.

1. Úvod:

Celou letošní misi provázely nečekané technické problémy, které musel náš tým na Haiti i v České republice operativně řešit. Dlouhodobě byl mimo provoz hlavní pohon naší vrtací soupravy. Závažné poruchy jsme také měli s naším osobním terénním autem Santana, které jsme nakonec museli odstavit jako nepojízdné a využívat nákladné a komplikované alternativní způsoby dopravy. Přes tyto i další komplikace naši muži zprovoznili tři nové studny a provedli několik dalších neúspěšných vrtů.

Vrtařský tým naší jarní mise byl složen z těchto pracovníků: Jan Komínek (velitel mise a logistik, 1,5 měsíce), Václav Papež (vrtmistr, 3,5 měsíce), Marek Domes (automechanik, 3,5 měsíce), Jan Kyselý (velitel mise a logistik, 2 měsíce). Jan Kyselý i po skončení vrtařské mise nadále zůstává na Haiti a pracuje na uvolnění kontejneru z přístavu v Port-au-Prince.

2. Krátký popis činností a výsledků mise:

 Vrtařské práce - První novou studnu
 pojmenovanou Maya jsme vyvrtali v polovině června na okraji Jean Rabel v osadě Nan Vincent. Je 15 metrů hluboká a byla financovaná z peněz, které jsme získali od organizace Čtení pomáhá. Již při vrtání této první studny se objevila vážná porucha na dieselagregátu Hatz (pohonu vrtací soupravy), což komplikovalo náledující práci. Druhou studnu, pojmenovanou František, jsme vyvrtali v polovině července v osadě Soices Moual poblíž Mare Rouge. Je hluboká sedm metrů a byla vyvrtána náhradním pohonem - napojením vrtací soupravy na motor Pragovky. Studna František vznikla díky dárkyni z České republiky. Třetí studna byla zprovozněna na začátku srpna v osadě Bassin Hardy, kde je jediným zdrojem vody pro obyvatelstvo v širokém okolí. Jmenuje se Monika, je hluboká 11 metrů a její výstavbu zaplatil dárce z Brna. I tato studna byla odvrtána náhradním pohonem z Pragovky.

Podrobné informace o všech našich studních na Haiti naleznete v databázi studní na našich webových stránkách. 

 Kontrola a údržba studní - V průběhu mise jsme provedli kontrolu dvou třetin z celkového počtu našich 33 studní. Některé studny byly opraveny, několik dalších nefunguje optimálně a čekají na servis, který provede další mise. Mezi nejčastější závady patří snížená vydatnost nebo porucha čerpadla, u některých studní monitorujeme kolísavou kvalitu vody.

 Stav naší techniky - Kromě standardní týdenní údržby (kontroly, výměny kapalin, resuscitace baterií, výměny opotřebených dílů, atd.) na začátku mise proběhla plánovaná oprava startéru kompresoru. V průběhu mise byla vyměněna rozsypaná převodovka u Pragovky sklápěče. Řešili jsme zaseknuté kladivo, výměny a opravy poškozených dílů našich strojů, denním chlebem byly defekty kol.

Po prvním týdnu vrtání se porouchal dieselagregát Hatz u vrtací soupravy. Ačkoliv naši vrtaři vyzkoušeli všechny dostupné formy opravy a navštívili přes deset servisů (bohužel, často velmi amatérsky zařízených), agregát se nám v Karibiku zprovoznit nepovedlo. Nepomohl ani servis v Dominikánské republice, který jsme kontaktovali na dálku. Nakonec jsme poslali náhradní díly z Německa, což způsobilo další časovou ztrátu. Následná oprava s výměnou dílů se však zdařila jen částečně. Objevily se paralelní závady a po krátkém období fungování motor opět ztratil výkon. Servis bude tedy záležitostí další vrtařské mise. Ideálním řešením je ovšem koupit přímo na Haiti motor od výrobce, který zde má obchodní zastoupení a servisní zázemí.

Během celé jarní mise museli naši pracovníci řešit situaci kolem našeho osobního terénního auta Santany. Ta je následkem intenzivního využívání v náročném haitském terénu ve špatném stavu. Projevily se především důsledky silného opotřebení obou náprav, kol a pérování. Nakonec byla četnost oprav, jejich nákladnost a riziko další nepředvídatelné poruchy již neúnosně vysoká. Naši vrtaři museli přestat Santanu zcela používat, neboť cestování bylo¨značně rizikové. Automobilka Santana ukončila v r. 2011 výrobu a náhradní díly jsou drahé a těžko dostupné, jejich přeprava na Haiti drahá a zdlouhavá. Servisní možnosti na Haiti pro toto vozidlo jsou velmi omezené. V srpnu se proto vrtaři pohybovali po Haiti pouze Pragovkou a velitel mise Jan Kyselý využíval při cestách do hlavního města alternativní způsoby cestování (hromadná doprava, spolujízda apod.), což bylo nákladné, rizikové a komplikované. Především ale pro celou misi, tlačenou časem, neefektivní.
Ostatní stroje - kompresor, Praga V3S sklápěč a vrtací souprava - jsou v dobrém stavu a schopné dlouhodobého využívání. U kompresoru, našeho nejcennějšího stroje, ovšem bude nutné provést generální opravu podvozku, nebo výrobu nového. 

 Financování - Na všechny tři nově vybudované studny přispěli adoptivní dárci z České republiky. Tedy lidé nebo organizace, kteří uhradili částku 130 000 Kč (v jednom případě 150 000 Kč). Děkujeme těmto dobrodincům. Děkujeme také vám, kteří nás podporujete pravidelně menšími částkami, jednorázovým darem, nebo jiným způsobem.

Studny byly částečně financovány z prostředků americké humanitární organizace Food For The Poor, s níž jsme v červnu uzavřeli oficiální partnerství, a která nám nabídla spolupráci i při financování dalších našich studní Haiti. Food For the Poor se zavázala značnou finanční částkou podpořit výstavbu studní na Haiti. Bohužel, celá spolupráce je limitována počtem zhotovených studní, který je pro FFP indikátorem k hodnocení úspěšné spolupráce. První smlouvu jsme měli sjednanou na šest studní. Tuto kvótu jsme však během letošní mise nestihli a budeme v projektu pokračovat v následující vrtařské misi. I přesto je pro nás spolupráce s FFP velký úspěch a považujeme ji za perspektivní.

Partnerství s americkou humanitární organizací jsme dojednávali takřka půl roku. Komunikace s FFP byla ztížena tím, že naše organizace stále nemá na Haiti zřízen právní status a haitský bankovní účet. Tato procedura je velmi náročná administrativně, časově i finančně. Do budoucna se jí ale nevyhneme, chceme-li na Haiti úspěšně pokračovat.

Celkově nyní pociťujeme nedostatek finančních prostředků, především v souvislosti s nutnými investicemi do strojů a technického zázemí. Intenzivně hledáme nové sponzory v České republice a také zahraniční partnery!

► Kontejner - Na začátku července jsme z ČR vyslali na Haiti kontejner s náhradními díly, zařízením pro dílnu, systémem ocelového pažení pro sesýpavé vrty a dalším materiálem a vybavením. Kontejner stojí v přístavu v Port-au-Prince od 13. srpna a od té doby na jeho vyclení pracuje Jan Kyselý. Ačkoliv spolupracujeme také s místními specialisty, kteří se jednáním s úřady živí, je proces proclení kontejneru časově velmi náročný a nelze nyní přesně odhadnout, jak dlouho potrvá. Celá anabáze se také s každým dnem prodražuje. V celém místním byrokratickém aparátu je mnoho příležitostí pro taktizování, využívání úředních procedur k obohacení státní pokladny i kapes zkorumpovaných úředníků. Do určité míry proti tomu lze bojovat zkušenostmi, vyjednáváním, konexemi a neustálým tlakem, protože na Haiti nikdo nespěchá. Kromě řidičů mototaxi.
 
3.Zhodnocení a výhled do následujících měsíců:

Tolik stručný přehled o jarní misi 2014. V nejbližší době nás čeká vyhodnocení získaných materiálů a příprava další práce. Skutečnost je taková, že během letošní mise jsme na Haiti více opravovali, než vrtali. Některé servisní práce byly připravené a plánované. Mise je také schopna absorbovat určité množství závažných poruch a komplikací tzv. za pochodu. Po letech náročných prací ale dochází k vážnému opotřebení strojů a poruchám, které již nejsme schopni optimálně řešit.

Tento stav souvisí především s naším rozpočtem, který je omezený a nutí nás k neúměrnému prodlužování životnosti některých částí techniky, k hledání v danou chvíli šetrných řešení, která se nakonec prodraží. Dalším faktorem je kumulace činností, které musí mise zvládnout. Je třeba provádět vrtařské práce, řešit kontrolu a servis stávajících studní, připravovat nové lokality, jednat s partnery, to vše v omezeném časovém období a s malým zázemím. Pokud pak musíme věnovat zvýšené úsilí údržbě strojů, mise ztrácí na efektivitě.

Výsledkem je, že přehodnocujeme nastavení naší práce na Haiti i v České republice. Například, zda nevyslat misi, která bude mít čistě servisní poslání. Zda se více věnovat údržbě stávajících studní (nejen našich), namísto vrtání nových. Nebo zda místo pěti studní pro odlehlé osady nevybudovat jednu pro školu nebo nemocnici. Daleko více času musíme nyní věnovat získávání finančních prostředků. Čeká nás investice do nového osobního auta, musíme zajistit nový agregát pro vrtací soupravu a vybudovat vlastní základnu alespoň v minimalistickém pojetí. Zatím jsme stále všude jen hosty.

I přes tyto problémy a relativní neúspěch dvou posledních misí, provozujeme na Haiti 33 studní. Realizujeme náročný infrastrukturní projekt, který má mnoho překážek, ale prokazatelný a smysluplný výsledek.
 
Děkujeme za vaši důvěru a pomoc! Konkrétní plány a další novinky o našem projektu najdete jako vždy na našem webu. Můžete se na nás také obrátit s vašimi dotazy a radami.
 
Za celý projektový tým,
Ivo Roškanin, manažer projektu