Pardubice - Od pátku 17. května probíhá v Pardubicích Multikulturní týden, který se zaměřuje na poznávání bohatství jednotlivých kultur, jejichž obyvatelé žijí v České republice. Celý týden probíhají ve městě nejrůznější akce, od mezinárodního sportovního dne, přes různé workshopy, kde cizinci ukazují vysvětlují některé své tradice, až po Multikulturní jarmark. Během těchto akcí se koná také veřejná sbírka, jejíž výtěžek jde na stavbu studní na Haiti skrze rozvojový projekt Praga-Haiti. Právě aukce na podporu tohoto projektu se během slavnostního zahájení zúčastnila také česká Miss Earth 2013 Monika Leová.


Zahájení Multikulturního týdne bylo zahaleno skutečně do slavnostního a zároveň mezinárodního hávu. Kromě oficiálních představitelů města a kraje při něm vystoupili například muzikanti z Mexika nebo Kolumbie a bylo možné ochutnat také nejrůznější cizokrajné delikatesy. Organizátoři zároveň představili projekt Praga-Haiti, na jehož podporu je letošní sbírka při Multikulturním týdnu věnovaná. O poměrech na samotném ostrově Haiti promluvil novinář a cestovatel, Čechoargentinec Juan Brown. Na závěr slavnostního zahájení se konala aukce obrazů z Haiti a dalších předmětů, které pomáhala dražit Monika Leová.

Monika Leová jeden obraz sama vydražila

„Jsem moc ráda, že jsem se Multikulturního týdne na podporu vybudování studní na Haiti mohla zúčastnit. Obdivuji všechny, kteří se na tomto projektu podílejí, zvláště pak ty, kteří v těžkých podmínkách stavějí něco, co ulehčuje a zkvalitňuje život tolika lidem," řekla o své účasti na slavnostním zahájení Monika Leová, která také prozradila, že dokonce sama vydražila jeden obraz, který si pověsí ve svém bytě v Praze. „Pokud to jen trošku půjde, budu se snažit projekt Praga-Haiti podporovat i nadále,“ dodala Leová.

Manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek poděkoval Monice Leové za její podporu i sympatie, které vůči projektu Praga-Haiti chová. „Děkuji také všem lidem, kteří v těchto dnech přispívají v Pardubicích na studny, které na Haiti stavíme. Multikulturní týden mi přijde jako skvělý nápad, který nás může učit poznávat jednotlivé kultury, tradice a zvyky, a nebýt k sobě lhostejní,“ řekl Vacek.

Multikulturní týden zakončí velký jarmark

Multikulturní týden bude v Pardubicích trvat do pátku 24. května, kdy jej stylově zakončí Multikulturní jarmark. Přímo na hlavním námětí v Pardubicích (Perštýnské náměstí) budou na obyvatele města čekat stánky s ochutnávkami cizokrajných kuchyní, rukodělnými výrobky a ukázkami řemesel z celého světa. Na velkém pódiu se pak během odpoledne představí hudebníci i tanečníci z celého světa – mongolské, ukrajinské, balkánské, australské, mexické, pákistánské a další hudební, taneční a pěvecké soubory i jednotlivci.

Vojtěch Jurásek

O zahájení Multikulturního týdne se můžete dočíst také ve článku, který vyšel v Pardubickém deníku.