Přistěhovalecká vlna netrápí v současné době jen Evropu, intenzivně s ní zápolí i ostrov Hispaniola. Dominikánská republika se již mnoho let potýká s nelegálními migranty z Haiti, kteří v zemi hledají útěk z bezvýchodné situace na Haiti. Podle odhadů je v Dominikánské republice, která má celkem 9,3 milionu obyvatel takřka půl milionu haitských běženců. V minulém týdnu vláda tamější vláda rozhodla část těchto migrantů deportovat zpět na Haiti.
 
Zpráva vyvolala značné vášně na Haiti a všiml si jí i celosvětový tisk. Deportace Haiťanů nelegálně žijících v Dominikánské republice údajně měla začít 17. června 2015. Většinou se jedná o zoufalé lidi, kteří utekli do sousedního státu s nadějí na lepší život a pracují za minimální mzdu a ve velmi tvrdých podmínkách. Naproti tomu dominikánská vláda říká, že utečenci jsou v zemi nelegálně a nadměrně zatěžují místní ekonomiku. Její plán je dosti přísný – plánuje vyhostit i lidi (děti), kteří jsou haitské národnosti, ale narodily se na území Dominikánské republiky, umožní rozdělit rodiny a vyhostit některé členy a jiné ponechat zemi. Celý problém má i svůj latentní rasový podtext, neboť Haiťané jsou prezentováni jako obyvatele tmavší pleti.

Kritickou situaci velmi pozorně sleduje také haitská vláda i mnoho humanitárních organizací. Pokud by deportace haitských běženců byla rychlá a intenzivní, hrozila by na Haiti – kde ze strany státu neexistují efektivní sociální opatření  - humanitární krize, která by mohla přerůst v humanitární katastrofu.

Situaci budeme i nadále sledovat a v případě změn, nebo důležitých zvratů, vás budeme i nadále informovat o dění na Hispaniole.