Praga-Haiti

Zatímco v celních prostorách přístavu v hlavním městě Haiti hnije humanitární pomoc z celého světa, v okolních čtvrtích Port-au-Prince lidé žijí ve stanech a chatrčích a umírají na choleru. Tyto informace nám v minulých měsících psali a říkali jak naši vrtaři, kteří na Haiti pracovali, tak naši přátelé z jiných humanitárních organizací. Nyní ji potvrdilo ve své zprávě i slovenské Ministerstvo vnitra.
Osud humanitární pomoci ze Slovenska

To v druhé polovině ledna 2011 potvrdilo, že kontejnery obsahující humanitární pomoc, kterou slovenská vláda poslala ke zmírnění následků ničivého zemětřesení již více než devět měsíců čeká v přístavu na Haiti na proclení. Tuto informaci potvrdila Lucia Gajarová, mluvčí Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Ta dále uvedla, že pomoc pocházející ze Slovenska není jediná, kterou postihl podobný osud. V celní zóně přístavu v Port-au-Prince stojí dle jejích slov slovky kontejnerů z jiných zemí, které také čekají na proclení.

"Je neobyčejně komplikované na Haiti cokoliv udělat. To, co lze na Slovensku zvládnout během týdne, na Haiti trvá mnoho měsíců," vysvětluje slovenský vyslanec na Haiti, Vladimír Krčméry, který dále doplňuje, že pouze ti, kteří nabízí úředníkům úplatky, mohou své záležitosti vyřizovat rychleji. "Korupce je zde tím největším nepřítelem," dodává Krčméry, "úplatky jsou požadovány za vše."

Stav našeho materiálu na Haiti

V této souvislosti se jeví práce našich lidí na Haiti jako velice obtížná. Jak vrtaři, kteří pracovali na Haiti na konci minulého roku, tak i Filip Hlásný, který tam nyní usiluje o vyclení našich aut z přístavu, potvrzují, že jakékoliv požadavky na haitské úřady jsou vyřizovány mnohonásobně složitěji a déle než v našich podmínkách. Filip Hlásný již čtrnáct dní bydlí v Port-au-Prince a každý den se snaží komunikovat s úředníky, celníky a dalšími lidmi, kteří mohou vydání našich aut uspíšit. Velmi nám v tom pomáhají naši příznivci na Haiti. Kolegové z českých a slovenských humanitárních organizací, naši místní přátelé a také P. Rodolphe Balthazar, nástupce P. Romana Musila v misii Baie-de-Henne. Věříme, že se vše vyvíjí správně, i když to, co se nám zdá u nás jako zanedbatelný krok, často bývá na Haiti velkým úspěchem.

Smysl projektu Praga-Haiti

I přes neústupnost a aroganci jednání haitských úřadů však věříme, že naše práce má smysl. Mnoho lidí se nás nyní při veřejné sbírce v Brně ptá, proč pomáhat na Haiti, když ti lidé o pomoc stejně nestojí? Jedna z možných odpovědí je tato:

Neposíláme peníze na nějaké konto, ze kterého si je vyberou pouze bohatí vládní činitelé Haiti. Pomáháme vesničanům na severu země, lidem, kteří nemají přístup k pitné vodě ve svých vesnicích, lidem kteří nejsou zodpovědní za politický stav země, lidem, kteří jsou velmi vděční za jakoukoliv naši pomoc, lidem, kteří naši pomoc skutečně potřebují.